معرفی GEO xT-B

لامپ سرویس LED همراه با سوئیچ. ساختار آلومینیوم با صفحه نمایش پلی کربنات اوپالین و براکت های ثابت جانبی کامل شده است.

منبع تغذیه: 24V – 12W/m و 24V – 19W/m

رسم فنی GEO xT-B

برچسب انرژی دسته بندی GEO Collection را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

داده فنی این محصول (24V-12Wm) را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

داده فنی این محصول (24V-19Wm) را می توانید از اینجا دانلود نمایید.