Base Cabinet

Base Cabinet اساس هر خانه ای است. از این گذشته پشت و زیرکار هر چیزی به اندازه رویه کار اهمیت دارد. از مواد غذایی، ابزار آشپزی، کارد و چنگال و ظروف گرفته تا یک تخت برای فرزند کوچک شما یا انبار. Base Cabinet با هوشمندی، تنوع و انعطاف پذیر بالا زندگی روزمره را برای شما آسان تر می کنند.