ORIZZONTE Collection

مجموعه ای از نوارهای سبک که مخصوص کمد ها طراحی شده است ، عملکرد و آخرین ویژگی های طراحی را با هم ترکیب می کند

ORIZZONTE PO LED

معرفی ORIZZONTE PO LED ریل لباس های آلومینیومی که برای کمد طراحی شده است. دارای سنسور خواندن حرکات و صفحه نمایش پلی کربنات. منبع تغذیه: 24V - 12W/m رسم فنی ORIZZONTE PO LED برچسب انرژی دسته بندی ORIZZONTE PO LED را می توانید از اینجا دانلود نمایید. داده فنی این محصول را می توانید از [...]

ORIZZONTE PO-TOP LED

معرفی ORIZZONTE PO-TOP LED ریل لباس های آلومینیومی که برای کمد طراحی شده است. ساختار آلومینیوم و صفحه نمایش پلی کربنات. برای اینکه در قسمت بالای کمد ثابت شود. منبع تغذیه: 24V - 12W/m رسم فنی ORIZZONTE PO-TOP LED برچسب انرژی دسته بندی ORIZZONTE Collection را می توانید از اینجا دانلود نمایید. داده فنی این [...]