GEO Collection

طراحی ساده و ضروری ، ابعاد کاهش یافته آن و “اثر تیغه نور” با یک فناوری پیشرفته پیشرو و تضمین شده از راندمان بالایی برخوردار است.

GEOcorner xT

معرفی GEOcorner xT ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای نصب سطحی که با در پوش هایی در انتها و صفحه ای از جنس پلی کربنات کامل شده است. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m رسم فنی GEOcorner xT برچسب انرژی دسته بندی GEO Collection را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

GEOcorner xT with switch

معرفی GEOcorner xT with switch ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای نصب سطحی که با در پوش هایی در انتها و صفحه ای از جنس پلی کربنات کامل شده است. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m رسم فنی GEOcorner xT with switch برچسب انرژی دسته بندی GEO Collection را می توانید از اینجا دانلود [...]

GEOcorner xT DUAL COLOR

معرفی GEOcorner xT DUAL COLOR ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای نصب سطحی که با در پوش هایی در انتها و صفحه ای از جنس پلی کربنات کامل شده است. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m WARM + NATURAL رسم فنی GEOcorner xT DUAL COLOR برچسب انرژی دسته بندی GEO Collection را می توانید [...]

GEOcorner xT DUAL COLOR with switch

معرفی GEOcorner xT DUAL COLOR with switch ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای نصب سطحی که با در پوش هایی در انتها و صفحه ای از جنس پلی کربنات کامل شده است. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m WARM + NATURAL رسم فنی GEOcorner xT DUAL COLOR with switch برچسب انرژی دسته بندی GEO [...]

GEOcorner xT vela

معرفی GEOcorner xT vela ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای نصب سطحی که با در پوش هایی در انتها و صفحه ای از جنس پلی کربنات کامل شده است. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m رسم فنی GEOcorner xT vela برچسب انرژی دسته بندی GEO Collection را می توانید از اینجا دانلود نمایید. داده [...]

GEOslim

معرفی GEOslim نور لامپ آلومینیومی برای نصب فلاش )اثر تیغه نور) به میزان 3.5 وات. صفحه پلی کربنات ، دارای محافظت درخشان و کابل های قطبی با اتصالات. منبع تغذیه: 24V - 3,5W رسم فنی GEOslim برچسب انرژی دسته بندی GEO Collection را می توانید از اینجا دانلود نمایید. داده فنی این محصول را می [...]

GEOslim xT

معرفی GEOslim xT نور چراغ ال ای دی از جنس پلی کربنات به میزان 3.5 وات برای نصب روی سطح (اثر تیغه نور) با صفحه پلی کربنات. جداکننده با محافظت از تابش خیره کننده و کابل های قطبی با اتصالات. منبع تغذیه: 24V - 3,5W رسم فنی GEOslim xT برچسب انرژی دسته بندی GEO Collection [...]

GEO xT-B

معرفی GEO xT-B لامپ سرویس LED همراه با سوئیچ. ساختار آلومینیوم با صفحه نمایش پلی کربنات اوپالین و براکت های ثابت جانبی کامل شده است. منبع تغذیه: 24V - 12W/m و 24V - 19W/m رسم فنی GEO xT-B برچسب انرژی دسته بندی GEO Collection را می توانید از اینجا دانلود نمایید. داده فنی این محصول [...]

GEO xT-B doppio

معرفی GEO xT-B doppio لامپ سرویس LED با سوئیچ دوتایی. پروفیل آلومینیوم برای نصب سطح با صفحه پلی کربنات اوپالین و براکت های ثابت جانبی. منبع تغذیه: 24V - 12W/m و 24V - 19W/m رسم فنی GEO xT-B doppio برچسب انرژی دسته بندی GEO Collection را می توانید از اینجا دانلود نمایید. داده فنی این [...]

GEOmix xT

معرفی GEOmix xT پروفیل آلومینیوم LED برای نصب سطح. دارای صفحه پلی کربنات، درپوش های انتهایی و کابل های قطبی با اتصالات. منبع تغذیه: 24V - 19W/m رسم فنی GEOmix xT برچسب انرژی دسته بندی GEO Collection را می توانید از اینجا دانلود نمایید. داده فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

GEOmix xT with switch

معرفی GEOmix xT with switch پروفیل آلومینیوم LED برای نصب سطح. دارای صفحه پلی کربنات، درپوش های انتهایی و کابل های قطبی با اتصالات به همراه سوئیچ خازنی. منبع تغذیه: 24V - 19W/m رسم فنی GEOmix xT with switch برچسب انرژی دسته بندی GEO Collection را می توانید از اینجا دانلود نمایید. داده فنی این [...]

microGEO

معرفی microGEO ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای نصب فلاش، همراه با صفحه نمایش ای ای دی از جنس پلی کربنات و کابل های قطبی با اتصالات. این صفحه نمایه را به طور کامل پوشش می دهد و در نتیجه یک "اثر تیغه ای سبک" ارائه می کند. منبع تغذیه: 24V - 12W/m [...]

microGEO with switch

معرفی microGEO with switch ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای نصب فلاش، دارای صفحه نمایش ال ای دی از جنس پلی کربنات و کابل های قطبی با اتصالات. سوئیچ خازنی صفحه نمایش نمایه را به طور کامل پوشش می دهد و در نتیجه یک "اثر تیغه نور" ارائه می کند. منبع تغذیه: 24V [...]

microGEO with sensor

معرفی microGEO with sensor پروفیل آلومینیوم اکسید برای نصب با استفاده از صفحه پلی کربنات. کابل های LED و قطبی با کانکتور. سنسور خواندن حرکت صفحه نمایش نمایه را به طور کامل پوشش می دهد و در نتیجه یک "اثر تیغه ای سبک" ارائه می کند. منبع تغذیه: 24V - 12W/m و 24V - 19W/m [...]

microGEO DUAL COLOR

معرفی microGEO DUAL COLOR ال ای ادی از جنس پروفیل آلومینیوم برای نصب فلاش، همراه با صفحه نمایش ال ای دی از جنس  پلی کربنات و کابل های قطبی با اتصالات. این صفحه نمایه را به طور کامل پوشش می دهد و در نتیجه یک "اثر تیغه ای سبک" ارائه می کند. منبع تغذیه: 24V [...]

microGEO DUAL COLOR with switch

معرفی microGEO DUAL COLOR with switch ال ای ادی از جنس پروفیل آلومینیوم برای نصب فلاش، همراه با صفحه نمایش ال ای دی از جنس  پلی کربنات و کابل های قطبی با اتصالات و سوئیچ خازنی. این صفحه نمایه را به طور کامل پوشش می دهد و در نتیجه یک "اثر تیغه ای سبک" ارائه [...]

microGEO DUAL COLOR with sensor

معرفی microGEO DUAL COLOR with sensor ای ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای نصب فلاش، همراه با صفحه نمایش ال ای دی از جنس پلی کربنات و کابل های قطبی با اتصالات. و سنسور خواندن، حرکت این صفحه نمایه را به طور کامل پوشش می دهد و در نتیجه یک "اثر تیغه ای سبک" [...]