معرفی GEOmix xT with switch

پروفیل آلومینیوم LED برای نصب سطح. دارای صفحه پلی کربنات، درپوش های انتهایی و کابل های قطبی با اتصالات به همراه سوئیچ خازنی.

منبع تغذیه: 24V – 19W/m

رسم فنی GEOmix xT with switch

برچسب انرژی دسته بندی GEO Collection را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

داده فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید.