معرفی microGEO with sensor

پروفیل آلومینیوم اکسید برای نصب با استفاده از صفحه پلی کربنات.

کابل های LED و قطبی با کانکتور.

سنسور خواندن حرکت صفحه نمایش نمایه را به طور کامل پوشش می دهد و در نتیجه یک “اثر تیغه ای سبک” ارائه می کند.

منبع تغذیه: 24V – 12W/m و 24V – 19W/m

رسم فنی microGEO with sensor

برچسب انرژی دسته بندی GEO Collection را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

داده فنی این محصول (24V-12Wm) را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

داده فنی این محصول (24V-19Wm) را می توانید از اینجا دانلود نمایید.