معرفی DRIVER 30W SLIM

DRIVER 30W SLIM JST

طیف گسترده ای از راه حل های فنی برای نصب صحیح محصولات ما

طیف گسترده ای از لوازم جانبی که شامل موارد زیر است:

درایورهای JST LED (12V-24V-350mA)

کابل های الحاق LED-JST

جعبه اتصال

منبع تغذیه: IN 220÷240V

منبع نور: LED 24V

رسم فنی

داده های فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

DRIVER 30W SLIM MML

طیف گسترده ای از راه حل های فنی برای نصب صحیح محصولات ما

طیف گسترده ای از لوازم جانبی که شامل موارد زیر است:

LED Drivers (12V-24V-350mA)

کابل های الحاقی LED

جعبه اتصال

منبع تغذیه: IN 220÷240V

منبع نور: LED 24V

رسم فنی

داده های فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید.