معرفی DRIVER 15W

DRIVER 15W JST

DRIVER 15W - JST

طیف گسترده ای از راه حل های فنی برای نصب صحیح محصولات ما

طیف گسترده ای از لوازم جانبی که شامل موارد زیر است:

درایورهای JST LED (12V-24V-350mA)

کابل های الحاق LED-JST

جعبه اتصال

منبع تغذیه: IN 220V

منبع نور: LED 350mA

DRIVER-15W-JST-Technical-Drawing

رسم فنی

داده های فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

DRIVER 15W MML

DRIVER 15W - MML

طیف گسترده ای از راه حل های فنی برای نصب صحیح محصولات ما

طیف گسترده ای از لوازم جانبی که شامل موارد زیر است:

درایورهای LED (12V-24V-350mA)

کابل های الحاق LED

جعبه اتصال

منبع تغذیه: IN 110÷220V

منبع نور: LED 350mA

DRIVER-15W-MML-Technical-Drawing

رسم فنی

داده های فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید.