معرفی DRIVER 14W

DRIVER 14W JST

DRIVER 14W - JST

طیف گسترده ای از راه حل های فنی برای نصب صحیح محصولات ما

طیف گسترده ای از لوازم جانبی که شامل موارد زیر است:

درایورهای JST LED (12V-24V-350mA)

کابل های الحاق LED-JST

جعبه اتصال

منبع تغذیه: IN 220÷240V

منبع نور: LED 24V

DRIVER-14W-JST - Technical Drawing

رسم فنی

داده های فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

DRIVER 14W MML

DRIVER 14W - MML

طیف گسترده ای از راه حل های فنی برای نصب صحیح محصولات ما

طیف گسترده ای از لوازم جانبی که شامل موارد زیر است:

درایورهای JST LED (12V-24V-350mA)

کابل های الحاق LED-JST

جعبه اتصال

منبع تغذیه: IN 220÷240V

منبع نور: LED 24V

DRIVER-14W-MML - Technical Drawing

رسم فنی

داده های فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید.