تلفن : 86031652 ساعت کاری : 09:00 الی 18:00

سیستم های لولا

سیستم های لولا

هر درب مجهز به لولای بلوم با سهولت باز و بسته می شود. لولاهای بلوم به راحتی قابل استفاده هستند و به دلیل تنوع زیاد صفحات نصب در دسترس، تقریبا در هر نوع لولا کاربرد دارند. طیف گسترده لولاهای بلوم به شما برای هر سیستمی راه‌حل می‌دهد و نصب آنها به آسانی صورت می‌گیرد.