معرفی NET xT with sensor

ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای سطوح فرورفته که با در پوش هایی در انتها و صفحه ای از جنس پلی کربنات کامل شده

است و به همراه سنسور خواندن حرکتی.

منبع تغذیه: 24V -12W/m و 24V-14.4W/m و 24V-19W/m

رسم فنی NET xT with sensor

برچسب انرژی دسته بندی NET Collection را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

داده فنی این محصول (24V-12Wm) را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

داده فنی این محصول (24V-14.4Wm) را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

داده فنی این محصول (24V-19Wm) را می توانید از اینجا دانلود نمایید.